Inhoud

Bedrijfsprocessen

Succesfactoren!

De belangrijkste succesfactor voor het traject zoals hiervoor beschreven is samenwerking. Het gaat om het totale proces dat kort samengevat loopt vanaf het initiatief van de klant tot en met de presentatie van het resultaat aan de klant. Uiteraard heeft iedereen hierin zijn eigen verantwoordelijkheid, maar ruimte voor eigen 'koninkrijkjes' en eilandcultuur zijn taboe.
Barrières op dit punt zullen dus geslecht moeten worden. In dat kader is het belangrijk dat de leiding van een organisatie deze samenwerking stimuleert, ja zelfs afdwingt. Want een bestaande (inefficiënte) situatie veranderen naar een optimaal proces zal ergens pijn doen in de organisatie. De besluitvormingsfase vraagt veel aandacht op dit punt.

De 'hoe-vraag' bij een verandering in een organisatie is van essentieel belang. Beantwoording hiervan is een voorwaarde voor een geslaagde doorvoering van die verandering. Door een andere manier van denken en een andere werkwijze geeft men hieraan invulling.
Als u zich deze denkwijze eigen maakt liggen er mogelijkheden voorhanden om u sterker te profileren op de markt dan uw concurrentie.
Inmiddels zijn hiervoor diverse diensten ontwikkeld. Een en ander is afhankelijk van het toepassingsgebied. Als u hier meer over wilt weten, neem dan gerust contact met ons op.