Inhoud

Bedrijfsprocessen

Een andere denkwijze

Er is wel degelijk een manier om de 'hoe'-vraag voor een organisatie beantwoord te krijgen. Dit vereist wel een andere manier van denken. Om processen goed in kaart te brengen moet men allereerst abstraheren van de organisatiestructuur. Ook voor eilandcultuur en/of machtsfactoren is geen plaats bij het analyseren van integrale processen. En tot slot dient men een organisatie te beschouwen als een sociaal systeem waarbinnen mensen met elkaar communiceren om tot de levering van een product of dienst te komen.

Deze manier van denken gaat hand in hand met het adagium "Eerst organiseren en dan pas automatiseren". Hoewel velen dit als een open deur beschouwen, wordt er toch bij de meeste implementaties van software systemen niet vanuit het perspectief van de bedrijfsprocessen en de doelstellingen van de organisatie gewerkt. Hierin ligt de kern van het probleem dat automatisering niet de gewenste rendemenstverbetering oplevert.