Inhoud

Bedrijfsprocessen

Het belang van de 'hoe'-vraag bij een verandering

Het lijkt ondoenlijk om van één of enkele personen te verlangen om van alle afdelingen te weten hoe zij werken. Men denkt dan al gauw aan uitgebreide AO-procedures. In de praktijk is dit niet zinvol gebleken. De AO-procedures worden bij oplevering doorgebladerd en soms ook nog wel gelezen. Maar daarna verdwijnen ze in de kast.
Toch is de 'hoe-vraag essentieel bij het doorvoeren van een verandering. Hoe essentieel die vraag is illustreert het volgende eenvoudige voorbeeld.'

Om auto te kunnen rijden hoeven wij niet te weten hoe de auto in elkaar zit. We moeten alleen de functies weten van de knoppen, hendels en pedalen in de cabine. Als er daarentegen iets moet veranderen aan de auto, dan kunnen we dat meestal niet zelf. We gaan naar een garage. Waarom? Omdat men daar weet hoe de auto in elkaar is gezet en dus ook weet hoe de verandering moet worden aangebracht.