Inhoud

Werkwijze

Organise IT kent geen vaste medewerkers in de klassieke zin. Organise IT participeert in een netwerk van zelfstandige managers en IT'ers. In dit netwerk participeren ook kenniscentra, zoals het DEMO kenniscentrum. Op deze wijze worden alleen die personen voor een opdracht geselecteerd die echt nodig zijn en de juiste kwalificaties hebben. Deze manier van werken verlaagt de overheadkosten waardoor de klant een scherpe prijs kan worden geoffreerd. Organise IT blijft natuurlijk wel verantwoordelijk voor de opdracht.

Veel opdrachtgevers zijn soms nog wat huiverig om direct zaken met zelfstandigen te doen. Onder andere vanwege de soms wisselvallige van opereren van het UWV ten aanzien van zelfstandigen. Zij nemen dan hun toevlucht tot intermediairs, die hen de schijn van zekerheid bieden. Dat deze intermediairs daarvoor 30% tot 40% van het tarief inhouden neemt men voor lief, evenals de vaak matige tot slechte kwaliteit van het overgrote deel van die intermediairs.
Veelal bent u beter af door direct zaken te doen met zelfstandigen. Dat is beter voor de portemonnee van u en de zelfstandige. De VAR wetgeving biedt u voldoende houvast om in de toekomst ongwenste problemen als naheffingen te voorkomen.

Organise IT werkt bij voorkeur middels vaste prijzen. Hierdoor ontstaat een resultaatverplichting en niet langer een pure inspanningsverplichting. Behalve dat dit één manier is om de VAR-problematiek te vermijden, vinden wij dat deze manier van werken beter past in het huidige tijdperk. Het pure uurtje-factuurtje mechanisme heeft zijn langste tijd gehad. De klant wil oplossingen gekoppeld aan zekerheid, en daar draait het om.

Mocht, om welke reden dan ook, een vaste prijs niet mogelijk zijn, dan werkt Organise IT volgens de systematiek die bij de nieuwe VAR-wet past. Behalve het hebben van een geldige VAR/wuo of VAR/dga is één van de opties daarin het mechanisme van opting-in. Dat wil zeggen dat de afdracht van sociale premies en loonbelasting geregeld is, en er dus geen naheffing van overheidswege mogelijk is bij de opdrachtgever.

Kortom, Organise IT biedt zekerheid bij het aangaan van een relatie. Direct zaken doen met ons kan zonder angst plaatsvinden, en is veelal goedkoper dan het gebruik van een intermediair.