Inhoud

Werkgebieden

Organise IT heeft diverse klanten. Enerzijds zijn dit klanten met pure ICT vraagstukken, vooral op beleidsniveau. Anderzijds zijn dit klanten met vraag naar branchekennis. Een combinatie van beide is uiteraard ook aanwezig.

Wat betreft de branchekennis heeft Organise IT zich gespecialiseerd in het administratieve circuit en regelproces rondom de zorg. Zo heeft Organise IT in 2003 een onderzoek gedaan naar de procesmatige gang van zaken in de AWBZ-zorgketen; dit vanwege de grote veranderingen die hierin destijds (en nog steeds) plaatsvonden. Het proces is bekeken vanuit het perspectief van de klant. Het onderzoek bestond aanvankelijk uit een puur theoretische benadering. Echter, wij bestuderen bedrijfsprocessen ook in de praktijk (hoe gaat het er echt aan toe). Van de bevindingen die hieruit voortkwamen zij wij toch wel enigzins geschrokken. Hierin kan nog zeer veel verbeterd worden. Maar ICT zal pas het wondermiddel zijn als de participanten in de (administratieve) zorgketen meer respect en bezieling voor de situatie van de cliƫnt tonen. Er zal duidelijk eerst beter georganiseerd moeten worden.

Klanten van Organise IT zijn: