Inhoud

Managementdiensten

Organise IT is bereid de verantwoordelijkheid te nemen voor de realisatie van adviezen die zij zelf geeft. Maar ook voor andere veranderingstrajecten zijn wij bereid de verantwoordelijkheid te dragen. Dit dan wel onder de voorwaarde dat wij ons kunnen vinden in de doelstellingen van die veranderingen en de realiseerbaarheid daarvan. Want als een leidinggevende zelf niet gelooft in het veranderingstraject zal het nimmer een succes worden. En daarbij is niemand gebaat.

De managementdiensten die in dit kader worden verleend, zijn:

Centraal bij deze diensten is het thema dat een organisatie zoveel mogelijk zelf de veranderingen realiseert. Want dan vindt optimale overdracht van kennis en ervaring plaats.