Inhoud

Interessante links

DEMO-website
Design & Engineering Methodology for Organizations
Kenniscentrum voor DEMO zaken
ORM-Website
Object Role Modelling.
Kennissite met veel artikelen over ORM
MESITIA
Een onafhankelijk bureau dat diverse diensten levert aan cliënten die betrokken raken in de AWBZ zorgketen. Het bureau heeft haar bedrijfsvoering op het gedachtegoed van DEMO gebaseerd. Klanten hebben daardoor maar één aanspreekpunt voor alles wat er in die keten geregeld moet worden.