Inhoud

Organise IT

Hartelijk welkom op de website van Organise IT. Sinds 1997 houden wij ons bezig met vraagstukken op het gebied van organisatie in relatie tot informatisering. Dat dit geen sinecure is, blijkt wel uit de vele automatiseringsprojecten en -oplossingen die nog steeds niet brengen wat men ervan had verwacht. Komt dit door verkeerde of te hooggespannen verwachtingen? Komt dit door onervarenheid? Wordt de verantwoordelijkheid bij de verkeerde personen gelegd? Of hoopt men op het automatiseringswonder dat het eigen falen afdekt?

Wil automatisering voldoende rendement opleveren dan zal eerst helder moeten zijn wat u als organisatie eigenlijk wilt. Daarbij is het niet alleen van belang dat men weet wat men wil, maar ook hoe men iets wil; het integrale bedrijfsproces. Het antwoord op deze vragen is een absolute voorwaarde voor een effectieve, efficiënte en toekomstvaste informatiseringsinfrastructuur. De oplossing moet daarom primair gezocht worden in de onderlinge communicatie en niet in software.
Dit is niet een eenmalige exercitie, maar een continu proces. Iedere organisatie moet zich continu verantwoordelijk voelen voor potentiële verbetering van haar marktsituatie en het rendement.

Organise IT heeft zich vooral gespecialiseerd in administratieve processen in de zorgsector. Het gaat daarbij niet alleen om de interne processen van een organisatie, maar ook om de processen met andere schakels in de zorgketen.

Om u te helpen bij het optimaal inrichten van uw processen en het vinden van de juiste ICT inrichting voor uw organisatie, biedt Organise IT drie diensten aan:

Wij werken bij voorkeur middels vaste prijzen. Dit biedt helderheid over wat u als klant krijgt tegen welke prijs. Dit stimuleert u en ons vooraf goed na te denken over een probleem en de oplossing die daarbij hoort.

Geïnteresseerd? Lees dan verder op deze website, of vul het contactformulier in. Wellicht dat één van onze diensten ook voor u interessant is.